Doctors

ЛЕКАРСКИ КОЛЕГИУМ
Ацо Велески

Ацо Велески

примариус д-р - ортопедија

Д-р Владимир Стрезоски

Владимир Стрезоски

примариус д-р - ортопедија

Стефан Божиновски

Стефан Божиновски

примариус д-р - ортопедија

Љубомир Богојевски

Љубомир Богојевски

д-р специјалист - ортопедија

Прим.д-р Миле Д. Миќуновиќ, Dr.Sci.

Миле Д. Миќуновиќ

европски академик

Томислав Петровски

Томислав Петровски

примариус д-р субспецијалист - ортопедија - трауматолог

Донка Апостолоска

Донка Апостолоска

примариус д-р - физијатрија

Зоран Битраковски

Зоран Битраковски

д-р специјалист - хирургија - субспецијалист пластичен хирург

Мито Николоски

Мито Николоски

д-р специјалист - анестезија и реанимација

Александар Веслиевски

Александар Веслиевски

д-р специјалист - анестезија и реанимација

Маја Божиновска

Маја Божиновска

д-р специјалист - неврологија

Митре Милошевски

Митре Милошевски

д-р специјалист - неврохирургија

Сашо Недески

Сашо Недески

д-р специјалист - ортопедија

Нада Колоска

Нада Колоска

д-р специјалист - педијатрија

Славица Миќуновиќ Наумоска

Славица Миќуновиќ Наумоска

д-р специјалист - физијатрија

Велика Блажевска

Велика Блажевска

д-р специјалист - физијатрија

Зора Љушеска Трајчевска

Зора Љушеска Трајчевска

д-р специјалист - физијатрија

Павел Иваноски

Павел Иваноски

д-р специјалист - физијатрија

Зорица Китрозова

Зорица Китрозова

д-р специјалист - физијатрија

Лихнида Марковска Ническа

Лихнида Марковска Ническа

д-р специјалист - физијатрија

Јоне Мицевски

Јоне Мицевски

д-р специјалист - физијатрија

Огнен Шешоски

Огнен Шешоски

д-р специјалист - ортопед

Миќун Миќуновиќ

Миќун Миќуновиќ

д-р специјалист - неврохирургија

Благоја Балев

Благоја Балев

дипломиран економист

Doctors

Copyrights ©2017: Дизајнирано од Ентер Доо, Охрид